Eelmisel aastal kogus BREEAM skeemi kasutamine Eestis, Lätis ja Leedus hoogu. Kõige rohkem ehk 19 BREEAM In-Use ja New Construction sertifikaati anti välja hoonetele Eestis, nende hulgas andis Tepsli hindamismeeskond välja 2/3 sertifikaatidest. Järgnesid Leedu 18 sertifikaadiga ja Läti 17 sertifikaadiga.


Kokku on BREEAM skeemiga Baltikumis välja antud 287 sertifikaati, millest Eestis 62. See teeb BREEAMist enimkasutatud sertifitseerimisskeemi Eestis (kehtivaid LEED sertifikaate on Tepsli andmetel 32).

2024. aasta tõotab kujuneda Tepsli hindamismeeskonnale vähemalt sama töiseks kuna planeeritud on lisaks In-Use skeemidele mitme New Construction projekti lõpuleviimine ja hindamised kõigis kolmes Balti riigis.

Kui Sul on huvi oma ärihoonele hankida BREEAMi sertifikaat, võta meiega ühendust.