Tõsta ja hoia kinnisvara väärtust:

Telli meilt BREEAMi rohemärgis

Tepsli BREEAMi energiatõhususeksperdid omavad sertifitseerimise kompetentsi. Tegemist on ühe mõjukaima keskkonnaalase hindamise meetodiga, mille puhul annab sõltumatu osapool – Building Research Establishment (BRE) – hinnangu hoone kvaliteedile.

BREEAM on maailma esimene laiapõhjalistel hindamiskriteeriumitel põhinev rohemärgis. BREEAM võimaldab hinnata terviklikult hoone energiatõhusust, keskkonna- ja kasutajasõbralikkust ning kestlikkust hoone elukaare igas tsüklis.

BREEAMi hindamiskriteeriumid muutuvad vastavalt hoone tüübile ja hoone elukaare etapile. Seega on BREEAM väga paindlik ja aitab tagada, et kestlikkuse põhimõtteid rakendatakse nii projekteerimisele, ehitamisele kui haldamisele. BREEAMi sertifikaate saavad anda vastavat litsentsi omavad eksperdid ning Tepslil on see võimekus olemas.

Rohemärgis toob kasu kõikidele osapooltele:

– aitab kärpida püsikulusid ja tõstab efektiivsust;
– usaldusväärne ja terviklik hinnang vara väärtusele;
– tõstab vara väärtust ja aitab tagada kõrgema hõivatuse;
– parendab hoone kasutajate heaolu, mugavust ja produktiivsust;
– tagab, et hoone energiakasutus vastab projekteeritud tasemele;
– aitab täita seatud jätkusuutlikkuse eesmärke;
– tehtud investeering tasub ennast aja jooksul ära.

breeam, breeami hindamine, leed, rohemärgis, energiatõhusus, breeami sertifitseerimine, sertifikaat, hindamine

Margus Tali | Breeam hindaja

Margus Tali

BREEAMi sertifitseeritud audiitor

Sul on huvi BREEAMi osas? Helista 5663 2141 või kirjuta margus@tepsli.eu