Kui alustate uue kinnisvaraprojekti arendamist, on mõistlik kaasata juba algfaasis ekspert ja tellida BREEAM eelhinnang. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on maailmas tunnustatud standard, mis hindab ehitiste keskkonnasõbralikkust ja jätkusuutlikkust. BREEAM eelhinnang võimaldab saada esmast ülevaadet arenduse vastavusest sertifitseerimisnõuetele, aidates projekte algusest peale õiges suunas arendada.

Eelhinnang sisaldab hindamisstrateegiat ja raportit, milles analüüsitakse olemasolevaid plaane ja dokumente, tuvastades valdkonnad, kus on kõik juba hästi ning need, kus on veel potentsiaali keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks. See on kasulik arendajatele, rahastajatele, investoritele ja potentsiaalsetele rentnikele, kes soovivad tegutseda pikaajalist kestlikkust silmas pidades ehitatud hoones.

“Eelhinnang on taskukohane esimene samm, mis aitab saavutada soovitud sihttaseme, tagab projektile tugeva aluse ja aitab vältida hilisemaid kallimaid muudatusi,” kinnitab Tepsli BREEAM New Construction hindaja Teet Ristioja. “BREEAM eelhinnang ei kohusta sertifitseerimisega jätkamist, kuid annab sisendi, mida peaks silmas pidama juhul, kui on soov hoonele BREEAM sertifikaat taotleda. See tagab, et kinnisvaraarendus vastab kaasaegsetele keskkonnastandarditele juba planeerimise varases staadiumis.”

Lisainfo saamiseks võtke ühendust Teet Ristiojaga (+372 526 2140, teet@tepsli.eu)