Tepsli juht ja energeetikaekspert Siim Meeliste andis hiljuti Delfis kommentaari päikeseparkide tasuvuse kohta. Tema sõnul on päikeseelektri tootmine ja sellesse investeerimine väga positiivse tasuvusega juhul, kui hoone omanik tarbib üle poole toodetud päikeseenergiast ise ning elektri sisseostu arvestuslik hind on üle 90 €/MWh (sealhulgas võrgutasukomponent, mis on stabiilselt umbes 50 €/MWh).

Päikeseparkide arendamisel uute ja olemasolevate hoonete juurde on oluline dimensioneerida hoonete maksimaalse tarbimise järgi. Taastuvenergia mahtude kasvu tõttu on oodata, et keskmine elektrihind päikeselistel päevadel saab lähitulevikus olema madalam kui jaama tasuvuseks vajalik, kuid tõenäoline on võrgutasude komponendi tõus.

Hiljuti Tepsli osalusel koostatud ärikinnisvara analüüsis on päikesepargi investeeringukuluks arvestatud 900 €/kW. See on 2023. aasta hinnanguline turu keskmine maksumus ja sisaldab paneele, inverterit, paigaldust, projekteerimist ning vajalike loamenetluste kulu (nn võtmed kätte lahendus). Tasuvusanalüüsis on arvesse võetud elektri omatarbimise määra ja elektrihinda. Elektri võrku müümisel on kasutatud sisseostuhinda, millelt on lahutatud keskmine madalpinge võrgutasu 50 €/MWh. Kui elektrihind on alla võrgutasude piirmäära, on väljamüügi hinnaks rakendatud 0 €/MWh.

Tepsli juhi sõnul on päikeseparkide tasuvus kõige suurem, kui nende tootmist suudetakse maksimaalselt oma tarbeks ära kasutada. See lähenemine aitab maandada kõrgete elektrihindade riski ning võimaldab pikaajalist kulude kontrolli.

Artikkel on kättesaadav siit: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120296135/kodumaja-katusel-paikesepaneeliga-rahateenimise-aeg-on-labi-vaata-millal-veel-tasub-ehitada-oma-paikesepark