Ärikinnisvara renoveerimispotentsiaali paremaks hindamiseks tellis Kliimaministeerium Tepslilt uuringu, mis valmis 2023. aasta teises pooles. Ärikinnisvara energiatõhususanalüüs keskendus erinevatele ärikinnisvara tüüpidele, nagu büroohooned, laod, tootmishooned, haiglad jt, eesmärgiga kaardistada nende renoveerimisvajadused ning leida kulutõhusaid võimalusi energiasäästuks ja investeeringuteks.

 

Uuringus kasutati reaalseid auditite ning läbiviidud renoveerimisprojektide andmeid ning leiti, et tavaliselt on tehnosüsteemide renoveerimise tasuvusaeg ligikaudu 4,7 aastat ning maksumus tänastes hindades ca 40 eurot ruutmeetri kohta. Ainuüksi selle investeeringu tulemusena paraneks hoone energiaklass 1–3 astme võrra, mis toob kaasa ligikaudu 27% energiasäästu.


Kogu rekonstrueerimise potentsiaaliga ärikinnisvara mahtu arvestades säästetaks seeläbi energiakuludelt edaspidi ligi 140 miljonit eurot aastas ning kasvuhoonegaaside kogused väheneks kuni 400 tuhande tonni võrra aastas. Hoone piirdetarindite nagu seinte, katuste, põrandate jmt uuendamine on pigem kulukas, makstes 900–1100 eurot ruutmeetri kohta ning tasudes end ära alles aastate pärast, siis märkimisväärseid tulemusi toovad ka oluliselt väiksemad renoveerimistööd ja investeeringud.


Ühtlasi märkis uuringu projektijuht Siim Meeliste, et praegu on ärikinnisvara omanike motivatsioon nii suuremate kui väiksemate renoveerimistööde tegemiseks madal. Omanikud on suuremahulisteks töödeks motiveeritud ainult siis, kui hoone seisukord on väga halb või kui renoveerimine on vajalik turul püsimiseks. Lühikese tasuvusajaga projektide vastu tunti huvi möödunud talvel, pärast energiahindade järsku tõusu. Seoses hindade stabiliseerumisega on nüüdseks nendegi tööde vastu huvi pigem raugenud ja säästupotentsiaal kasutamata.


Loe lähemalt energiatõhususest ja Tepsli poolt pakutavast energiatõhususe raportist siit.


Kõik Eesti ärikinnisvara uuringu materjalid, sh kokkuvõtte leiab: www.kliimaministeerium.ee/buildest/poliitikakujundamine. Energiatõhususanalüüs valmis Kliimaministeeriumi teadusarendusprojekti LIFE IP BuildEST raames.


Delfi uudis pressiteate pealt: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120262690/ministeeriumi-tellitud-uuring-renoveeritud-arikinnisvara-saastaks-rohkem-energiat-kui-on-tanane-tuuleenergia-aastatoodang


Kliimaministeeriumi pressiteate link: https://kliimaministeerium.ee/uudised/uuring-renoveeritud-arikinnisvara-saastaks-rohkem-energiat-kui-tanane-tuuleenergia