Novembris andsime Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile üle uuringu „Kaugloetavate arvestite ja küttekulujaoturite paigaldamise majandusliku mõistlikkuse ja tehnilise teostatavuse analüüs“ lõpparuande. 

 

Uuringu tellimise peamine eesmärk oli selgitada välja, kas riigil oleks põhjust nõuda kuluarvestite ja küttekulujaoturite paigaldamist kõigile olemasolevatele ja uutele hoonetele, arvestades arvestite paigaldamise tulemusel tekkivat energiasäästu. Uuringu tulemusena selgus, et absoluutse kohustusena arvestite paigaldamise nõudmine pole soovitatav, küll aga on arvestitel oluline roll aidates hooneid tõhusalt opereerida ning muutes kättesaadavaks uue põlvkonna digitaalsed teenused, mis kasutavad kaugloetavate arvestite kogutud andmeid. Uuringu käigus teostas KPMG Law OÜ ka õigusanalüüsi, et välja selgitada millised võiksid olla arvestite paigaldamise nõudmise õiguslikud alused. 

 

Majandusministeeriumi soovil töötasime välja ka ettepaneku, kuidas oleks võimalik soojusenergia andmeid koondada ühte kesksesse andmebaasi (mida võiks hallata näiteks Elering) ning mille abil oleks võimalik lihtsustada mitmeid protsesse, mis täna erinevate energiatarbimise teenustega ebamõistlikult kaua aega võtavad. 

 

Lisaks lõime ka lihtsustatud metoodika, mille abil on võimalik tarbijal end käepäraste vahenditega diagnoosida ja välja selgitada, kas tema hoone energiatarbimine vajab kõrgendatud tähelepanu või mitte. 

 

Uuringu projektijuht oli Siim Meeliste (Tepsli), tehniline ekspert Margus Tali (Tepsli) ning õigusanalüüsis osalesid ka KPMG Law OÜ eksperdid. 

 

Uuringut saab näha MKMi kodulehelt – kliki ja vaata (PDF) >>>

Uuringu lõpparuannet saab näha siit alt või – kliki ja vaata (PDF) >>>