Teadaolevalt on Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus 2021. aasta alguses avamas järgmist taotlusvooru, mis on suunatud KOVide hoonete rekonstrueerimise finantseerimiseks. Sel korral võimaldatakse ka hoonete lammutamist ning uute hoonete ehitamist. 

 

Kohalike omavalitsustega töötades oleme nii mõnelgi juhul kuulnud, et tellitud audit on olnud mõnes kohas liialt lakooniline ning nõnda on tekkinud probleemid taotluse kokkupaneku faasis või projekteerimis-ehitusjärgus. Kuna nõustame kliente ka taotluste koostamise, hangete ja projekteerimise ning ehitamise juures, siis omame kogu taotluse “elukaarest” terviklikku ülevaadet. 

 

Kui olete planeerinud osaleda järgmise aasta alguses olevas taotlusvoorus, kuid ei ole veel jõudnud energiaauditi tellimiseni, siis küsige pakkumine ka meilt: võtke ühendust siim@tepsli.ee