Keskkonnainvesteeringute Keskus avas uue toetusmeetme taotlusvooru tähtajaga 26. aprill 2021, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele kliima- ja energiakavade koostamiseks. Kava on eelduseks hilisemaks investeerimistaotluse esitamiseks.

 

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, nende hallatavad asutused või maakondlikud omavalitsusliidud. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest (eelarve 5000…50 000 eurot).

 

Toetust antakse energia- ja kliimateemade kontekstis ning kohaliku omavalitsuse tasandil lahti mõtestamiseks ning abikõlbulikud on väga erinevat tüüpi tegevused.

 

Juhul kui ülalöeldu kõnetab, kuid te ei oska kohe kusagilt alusta, või soovite taotlusprotsessi paremaks korralduseks kaasata välise eksperdi, võtke palun ühendust meie energiatõhususekspert Siim Meelistega (tel 5664 8568 või siim@tepsli.eu).

 

Ühtlasi soovitame kindlasti kuulata juba 10. märtsil toimuvat kliima- ja energiakavade taotlusvooruga seotud infopäev (vt link siin).