BREEAM_EL_taksonoomia_Tepsli

BREEAMi standardid välja töötanud asutus BRE, kellel on ehitusteaduse ja -uuringute valdkonnas kogemust üle 100 aasta, on lisanud oma BREEAM New Construction (uusehitised) ja In-Use (kasutusel olevad ehitised) skeemide hindamisraportitele info EL taksonoomia kriteeriumitele vastavuse kohta. Räägime lähemalt, mida see tähendab.

Esiteks, mis on EL taksonoomia?

EL taksonoomia on süsteem, mis annab ettevõtjatele ja investoritele ühise määratluse selle kohta, milliseid majandustegevusalasid saab pidada keskkonnasäästlikuks. See mängib olulist rolli, aidates Euroopa Liidus suurendada jätkusuutlikke investeeringuid, mis omakorda aitavad rakendada Euroopas rohepoliitikat. Nii loob see investoritele turvalisuse (kaitseb erainvestoreid rohepesu eest) ning aitab ettevõtetel muutuda kliimasõbralikumaks. Samuti aitab EL taksonoomia suunata investeeringuid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse ehk kliimasõbralikud ja jätkusuutlikud organisatsioonid ja ettevõtted.

 

Kuidas BREEAMi raport EL taksonoomiale vastavust näitab?

Nüüd on BRE lisanud BREEAMi hindamisraportitele info, mis aitab kinnisvara- ja ehitussektori ettevõtetel mõista ja täita EL taksonoomia kriteeriume. See on täiendav põhjus, miks BREEAM sertifitseerimist korraldada. Raportis on eraldi viited (vaata pilti), mis näitavad selgelt, millistes aspektides hoone vastab EL taksonoomia kriteeriumitele ja millistes mitte. Nii selguvad ka arendamist või parandamist vajavad kohad.

Tepsli_BREEAM_raport_EL_taksonoomia

Taksonoomiale vastavust ei arendata ainult Euroopas, aga ka rahvusvaheliselt USA-s ja ka Hiinas. Samuti laiendatakse seda UK-sse ning jätkatakse pidevalt selle arendamist. Hetkel on BREEAM turul ainus, kes sellisel kujul EL taksonoomiale vastavust suudab tuvastada, mis on tugevaks argumendiks BREAAM hindamise tellimiseks.

 

BREEAM on laiapõhjalistel hindamiskriteeriumitel põhinev rohemärgis, mis võimaldab hinnata terviklikult hoone energiatõhusust, keskkonna- ja kasutajasõbralikkust ning kestlikkust. Kasutatakse paindlikku lähenemisviisi, mis võtab arvesse energiat, süsinikku, tervist ja heaolu, vett, materjale, jäätmeid ja palju muud. BREEAMi sertifikaadi saamine näitab hoone vastavust jätkusuutlikkusele ja aitab täita EL taksonoomia nõudeid ning see annab omakorda edumaa EL taksonoomia aruandluses.

 

BREEAMi sertifikaate saavad anda vastavat litsentsi omavad eksperdid ning Tepslil on see võimekus olemas.

 

Kui Sul on huvi ärihoonele hankida BREEAMi sertifikaat või saada lisainfot, võta ühendust meie sertifitseeritud BREEAMi hindajaga: Margus Tali, margus@tepsli.eu või helista 5663 2141.