22. septembril toimus Läänemere riikide esindajatest koosneva energiatõhususvaldkonna töörühma kick-off kohtumine, mille eesmärk oli koos Rootsi, Läti, Leedu, Poola, CBSSi ja Saksamaa organisatsioonidega leida uudseid strateegilise kommunikatsiooni viise energiatõhususprojektide läbiviimiseks. Eestist kuulub töörühma ka Tepsli juht ja asutaja Siim Meeliste.

 

Selle aasta kevadel Swedish Institute’i rahastamisel moodustatud Läänemere riikide institutsioonide ja ettevõtete esindajatest koosnev CommonAct projekti eesmärgiks on energiatõhususvaldkonnaga seotud kogemuste jagamine ning üldise kommunikatsioonstrateegia paikapanek. Põhjus ilmne – energiatõhusus on riikideülene valdkond, üksteiselt on mõistlik õppida ning kuna seadusandlus on EU tasandil, annab laiapõhjalisem vaade turuosalistele kvaliteetsema tagasiside energiapoliitika kujundamise osas.

 

„Üldine teadlikkus energia kokkuhoiuvõimalustest on Eestis üsna hea. Samuti on olemas ka mõistlike tasuvusaegadega rahastusmudelid, kuid kui soovida energia- ja kliimaeesmärke rakendada laiemat kodanikkonda kaasates, peab aktiivselt otsima võimalusi, kuidas me võimalikult kiiresti teadlikkusest päriselu tegudeni jõuaksime,“ tõdes ürituse järel Siim Meeliste.