Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Elering AS-i ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldavad 30. septembril seminaripäeva ”Taastuvenergia transpordis. Alternatiivist peavooluks?”, mis toimub hübriidselt nii Tallinnas Nordic Hotel Forumis kui veebi vahendusel. Seminaripäeva modereerib Tepsli OÜ asutaja Siim Meeliste.

 

Seminaripäeval toome teieni infot ja vahetame mõtteid erinevatel transpordi alternatiivkütuseid puudutavatel teemadel: anname üldise ülevaate taastuvenergia direktiivi muudatustest ja ambitsioonide kasvust ning räägime täpsemalt keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivist. Tutvustame keskkonnasõbralikku ühistransporti Eestis. Teeme juttu taastuvenergia tarbimise tõendamise lahendustest. Täpsemalt peatume erinevatel alternatiivkütustel.

 

Seminaripäeval annavad asjakohast infot Liisa Mällo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Aire Rihe Keskkonnaministeeriumist, Kirke Williamson Transpordiametist, River Tomera Elering AS-ist, Aive Haavel Keskkonnainvesteeringute Keskusest ning Arno Sillat Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidust. Seminaripäeva teises pooles toimuval paneeldiskussioonil jagavad häid kogemusi alternatiivsete kütuste valdkonnas Tallinna, Tartu ja Pärnu ühistranspordivaldkonna esindajad Deniss Boroditš, Jaanus Tamm ja Andrus Kärpuk.


AJAKAVA:

9.30-10.00 KOGUNEMINE
10.00-10.10 Moderaatori tervitussõnad

10.10-10.40 Üldised muutused seoses fit-for 55 paketi ja transpordiga – Liisa Mällo, MKM
10.40-11.10 Keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivist – Aire Rihe, Keskkonnaministeerium
11.10-11.40 Keskkonnasõbralik ühistransport Eestis – Kirke Williamson, Transpordiamet
11.40-12.10 Vaatame tagasi ja läheme edasi – Aive Haavel, Keskkonnainvesteeringute Keskus

12.10-12.45 ENERGIAPAUS
12.45-13.15 Taastuvenergia tõendamisest – River Tomera, Elering AS
13.15-13.45 Maanteetranspordi vahendite võimalikud arengud – Arno Sillat, Autode müügi- ja teenindusettevõtete Liit
13.45-14.45 Paneeldiskussioon: head näited Tallinna (Deniss Boroditš, Tallinna Linnatransport), Tartu (Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsus), Pärnu (Andrus Kärpuk, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus) ühistranspordi varal
14.45-15.00 Moderaatori lõpusõnad

Seminaripäeva päevakavas võib veel ette tulla täpsustusi ja muudatusi. Osalemine on tasuta ja sellele saab registreeruda siit  – kliki!