Möödunud nädalal Vabariigi Valitsuse lehel kajastamist leidnud MKMi pikaajaline hoonete renoveerimise strateegia andis järellainetust ka mitmel pool meie ajakirjanduses. Toome siin välja mõned olulisimad aspektid ning omaltpoolt teeme kõik, et need ambitsioonikad plaanid realiseeruksid kõige energiatõhusamal moel!


Strateegia loomise käigus tehtud analüüs toob välja, et aastaks 2050 tuleb renoveerida umbes 54 miljonit ruutmeetrit olemasolevat hoonetest. See hõlmab endas 100 000 üksikelamut, 14 000 korterelamut ja 27 000 mitteeluhoonet, mis peaksid saavutama vähemalt energiamärgise klassi C. See eeldab keskmiselt viiekordset iga-aastast rekonstrueerimistööde mahu kasvu võrreldes praeguse tasemega.

 

Strateegia pakub kitsaskohtade ületamiseks välja riigipoolseid finantsmehhanisme laenude, käenduste ja toetuste näol, aga ka näiteks uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, teavitusmeetmeid ning teadus- ja arendustegevust. Toetusmeetmete kõrval pakub strateegia välja elamuinvesteeringute mahu oluliseks suurendamiseks täiendavate teenuste loomise SA KredExi juurde selliselt, et saaks kaasata rahastajatena erapartnereid.